"... det super gode spørgeskema, som I har hjulpet med at udarbejde ..." Lene Billeskov Jansen, KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Boligselskaber

sermo analyse har i samarbejde med BLs (Danmarks Almene Boliger) konsulentafdeling udarbejdet en række forskellige standardundersøgelser. 

Læs mere om undersøgelserne BLs hjemmeside: klik her

Ønsker du at få yderligere information tilsendt: klik her

Bestyrelsesevaluering
Denne evaluering har fokus på eget arbejde og kigger 'ind i bestyrelsen' med bestyrelsens egne øjne. Emnerne i evalueringen er blandt andet: anvendt materiale, afvikling af møderne og samarbejdet i bestyrelsen, strategisk arbejde, bestyrelsens sammensætning og størrelse og så videre.  

Gennemført for blandt andet: AAB Vejle, Albertslund Boligselskab, VAB, Almen bo, ALBOA og Boliggården Helsingør.

Beboertilfredshed
Undersøgelsen kigger nærmere på blandt andet: beboernes tilfredshed med standarder inde og ude, fællesarealerne, service ved personlig henvendelse, tryghed i området og så videre. 

Se online standardskema klik her

Gennemført for blandt andet: SAB Svendborg, Boligselskabet Sjælland, Tårnbyhuse, AB Gladsaxe og Slagelse Boligselskab.
Medarbejdertilfredshed
Skal organisationen have et kvalitetsløft samt have effektiviseret arbejdsgange, ydelser og den service man yder. Så kan en medarbejdertilfredshedsundersøgelse være et oplagt sted at starte processen og indsamle idéer, anbefalinger og fokuspunkter. 

Gennemført for blandt andet: BLs eget hovedkontor, HAB, VIBO og Bolig Hjørring
Fraflytter-undersøgelse
Hvorfor vælger beboerne at fraflytte boligforeningen og er de tilfredse med medarbejdernes service og hjælp.  
Se online standardskema klik her

Indflytter-undersøgelse
Hvordan bliver de nye beboere modtaget i boligforeningen, lever deres nye bolig op til forventningerne og går indflytningen gnidningsløst. 
Se online standardskema klik her

Gennemført for blandt andet: Aarhus Bolig, Fredensbo og AL2Bolig

facts

  • gennemprøvet 
  • medlemspriser
  • standardsetup 

info

Hvis I ønsker
yderligere information
tilsendt så Klik her